Menu

Energetické úspory, Inspekce a diagnostika staveb,
dotace zelená úsporám

Zajištujeme návrh a dodávku energeticky úsporných technologii provozu a vytápění pro rodinné domy a průmyslové objekty, fotovoltaika, tepelné čerpadla, rekuperace atd. viz ENERGETICKE ÚSPORY

Provádíme inspekci a diagnostiku staveb, domů, bytů, průmyslových staveb, novostaveb i starších domů, poradenství při koupi, reklamací staveb a to od zpracování znaleckého posudku až po případné podání žaloby na soud a soudního zastupování.

Kontroly staveb provádí zkušený technik vybavený nejmodernější technikou:

 • termokamera pro měření úniků tepla z budovy,
 • blower door test pro měření průvzdušnosti-vzduchotěstnosti staveb,
 • generátor dýmu pro zjištění netěstností budovy,
 • aneometr pro zjištění netěstností budovy,
 • vlhkoměr pro zjištění vlhkosti konstrukce,
 • inspekční kamera s délkou sondy 10m,
 • detektor úniku vody z potrubí, podlahového topení apod.,
 • detektor inženýrských sítí,
 • detektor potrubí a kabelů v konstrukcích,
 • kontrola nemovitosti za pomoci dronu.

Termovize

Termovizní měření odhalí ta místa v budově, kudy z budovy uniká teplo. Jedná se o místa s nedostatečnou tepelnou izolací, tzv. tepelné mosty a také poruchy v konstrukci budovy, které nejdou zjistit běžnou kontrolou. Termovizi zjišťujeme skutečný tepelně-technický stav budovy, který vždy nemusí odpovídat stavební a technické dokumentaci. Termovizní snímky slouží jako podklad pro případnou rekonstrukci - zateplení domu, kdy na základě provedeného měření se zpracovává projektová dokumentace nebo jako kontrola provedených stavebních prací a případných reklamací.

Termokamera poskytuje informace o povrchové teplotě budovy v interiéru a exteriéru, na jejímž základě lze poukazovat na řadu vad a poruch ve stavebních konstrukcích.

Termokamera FLIR e8
Detekce, vyhledávání
úniku vody v potrubí

Detekce, vyhledávání úniku vody v potrubí

Místo úniku vody z potrubí pomocí detektoru je možné lokalizovat na cca 20cm2, není potřeba rozkopávání podlahy nebo zdi po trase potrubí. Tímto způsobem výrazné šetříme náklady za opravu potrubí a narušených konstrukcí. Dokážeme lokalizovat únik ve vodovodním potrubí, v potrubí od topení i podlahového topení a to v objektech i volném prostranství.

 • Dokážeme lokalizovat úniky v potrubí i topení včetně podlahového topení
 • Úniky lokalizujeme v interiéru i exteriéru
 • Není nutno bourat zdivo ani podlahu
 • Výrazně ušetříme náklady za opravu potrubí a narušených konstrukcí
 • Možná lokalizace úniku s přesností 20cm
 • Rychlá lokalizace úniku bez nutnosti předchozích stavebních úprav

V místech, kde uniká voda z vodovodního potrubí nebo z rozvodu ohřevu nebo topení, je možné použít tuto metodu pomocí tzv. formovacího plynu (5% vodík, 95% dusík), který není nijak toxický a je nehořlavý. Aplikace plynu naprosto bezpečná. Jelikož je vodík nejmenší částicí, dokáže projít většinou materiálů, jako je beton, asfalt a podlahové krytiny. Vodík je lehčí než vzduch, a tak stoupá přímo na povrch, kde ho lze snadno a rychle detekovat a odhalit tak místo poruchy. Podle velikosti koncentrace v jednotlivých měřených bodech lze snadno zjistit místo s nejsilnější odezvou a tedy místo potencionálního úniku vody.

Detekce úniku vody je možné proplatit v rámci pojistného plnění.

Blower door test

Blower-door test je detekční metoda na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy a tím i k zjištění energetické náročnosti domu. Při vadách vzduchotěsnosti oken, stěn či střechy totiž dochází k významným únikům tepla a tím i větší náročnosti na vytápění.

Cílem Blower door testu je změřit průvzdušnost - vzduchotěsnost obálky rodinného domu, bytu či průmyslové budovy, dle normy ČSN EN ISO 9972. Blower door test se provádí buď v průběhu výstavby jakož metoda 2, kdy slouží jako kontrola dodržování stavebních prací tak, aby byla na konci stavby dosažena požadovaná vzduchotěsnost nebo metoda 1 - po úplném dokončení stavby či rekonstrukce. Díky Blower door testu lze zajistit správnou funkci vzduchotechniky - rekuperace. Blower door test přispívá k úspoře nákladů na vytápění a komfortu bydlení. Využívá se při stavbě pasivních či nízkoenergetických domů a budov. Je nutný pro získání dotace zelená úsporám. Naše firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů pro program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM a máme oprávnění měřit provzdušnost rodinných domů pro tento program.

Blower door test

Co je to pasivní dům?

Pasivní dům (z německého Passivhaus, v Česku používán i termín energeticky pasivní dům, česká zkratka PD) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí.

Méně přísná kritéria úspor energií na provoz, která předcházela standardu pasivního domu, platí pro nízkoenergetický dům. Technologiemi zdokonalenou variantou pasivního domu je energeticky nulový dům, dům který své energetické potřeby plně saturuje z místních zdrojů.

Výhody pasivního domu

Největší výhodou pasivního domu je kromě komfortního bydlení roční potřeba tepla na vytápění. Spotřeba tepla na vytápění u pasivního domu < 15 kWh na m² obytné plochy stavby za rok (EA < 15 kWh/(m².a)).

Investice do pasivního domu se vrátí díky ušetřeným nákladům na vytápění.

Dotace na pasivní domy

Co je to program "Zelená úsporám"?

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze. Náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Naše firma zpracovává Komplexně dotační program Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické posudky (EP) a energetické audity (EA). Zpracováváme projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov.

Pasivní dům

Oblasti podpory

Sjednejte si snámi nezávazně schůzku. Vypočteme vám výši možné dotace apo vašem schválení vypracujeme projekt Nová zelená úsporám.

Kontakt

Vyřídíme za vás dotaci Nová zelená úsporám

Poskytujeme komplexní služby pro získání dotace Nová zelená úsporám. Vypracujeme pro vás projekt, kalkulaci, vyřídíme za vás žádost o dotaci a pochopitelně zajistíme i realizaci zateplení domu, výměny oken či zateplení a hydroizolaci plochých střech.

Žádost o dotaci obnáší následující úkony

 • analýza dotačních možností,
 • příprava a sběr nutných podkladů, které slouží jako příloha k žádosti o dotaci,
 • přípravu žádosti o dotaci samotnou,
 • podání žádosti a řízení celého procesu ke zdárnému konci.

Pomůžeme se získáním dotace na

Kolik zaplatíte za vyřízení dotace Nová zelená úsporám?

Vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám stojí 50 000 Kč.
Za vyřízení dotace platíte až po čerpání dotace.

V případě neúspěšného čerpání neplatíte nic. Náklady spojené s vyřízením dotace jsou 50 000 Kč, kdy tato částka je hrazena samostatnou dotací na vyřízení ve výši 25 000 Kč. Náklady na vyřízení dotace jsou v plné míře uznatelný náklad.

Po odetečtení dotace na dotaci zaplatíte za vyřízení 25 000 Kč. V případě, že provedená opatření nepřesáhnou dvojnásobek možné čerpané dotace, je příspěvek až 37 500 Kč

Chci vyřídit dotaci

Co za tuto cenu získáte:

 • konzultace, výpočet orientační výše možné dotace na nemovitost,
 • návštěva a prohlídka nemovitosti projektantem a zaměření objektu,
 • příprava průkazů energetické náročnosti objektu,
 • návrh vhodných izolačních opatření,
 • konzultace navržených opatření , a diskuze o použitých materiálech,
 • podání žádosti,
 • případné úpravy v projektech na základě připomínkového řízení Státního fondu životního prostředí,
 • odevzdání projektové dokumentace s žádosti na stavební úřad poradenství při hledání realizační firmy,
 • kontrola stavby (na požádání kontrolní “Termovize” a “Blowerdoor test”),
 • kontrola faktur,
 • příprava registračního formuláře,
 • správa technického dozoru stavby a odeslání žádosti o vyplacení dotace na Státní fond živnotního prostředí,
 • konečná administrace spojená s dokončení a proplacením dotace.

Ceník služeb

Blowerdoor test
Cena standardního testu 4 600 Kč
Cena detailního vyhledávání netěsností 650 Kč/hod
Cena konzultací a prohlídka na domě před měřením Blowerdoor testu 450 Kč/hod
Doprava na místo měření ze sídla firmy v Ostravě – Kunčicích nebo z poboček Bílovec a Praha 1 - do vzdálenosti 15 km se doprava neúčtuje, nad 15km se doprava účtuje 16Kč/km.
Termovize
Varianta A: běžný rodinný dům kontrola interiéru a exteriéru domu. Upozornění na kritická místa 2 000 Kč
Varianta B: běžný rodinný dům kontrola interiéru a exteriéru domu. Upozornění na kritická místa 10 – 15 termovizních a digitálních snímků 3 000 Kč
Varianta C: běžný rodinný dům kontrola interiéru a exteriéru domu. Upozornění na kritická místa 40 i více termovizních a digitálních snímků 4 000 Kč
Doprava na místo měření ze sídla firmy v Ostravě – Kunčicích nebo z poboček Bílovec a Praha 1 - do vzdálenosti 15 km se doprava neúčtuje, nad 15km se doprava účtuje 16Kč/km.
Detekce, vyhledávání úniku vody v potrubí
Cena služby 5 490 Kč
Doprava na místo měření ze sídla firmy v Ostravě – Kunčicích nebo z poboček Bílovec a Praha 1 - do vzdálenosti 15 km se doprava neúčtuje, nad 15km se doprava účtuje 16Kč/km.