Menu

Fotovoltaika

Využítím solární energie, můžete docílit výrazného snížení účtů za elektřinu, teplo, ohřev vody. Slunce totiž nezasílá faktury za energii. Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje vstupní investici, která se vám ale rozhodně vyplatí. Postupně se vám bude vracet v podobě poklesu výdajů za elektrickou energii.

Rychlá návratnost investice

Díky dotačním programům (Nová zelená úsporám, OP PIK) lze na pořízení FVE získat příznivou státní dotací do roku 2021. Díky této podpoře má investice do nové FVE poměrně výhodnou návratnost (podle typu zdroje) v horizontu cca 5-10 let.

Energetická soběstačnost

Solární energie poskytuje domácnostem částečnou energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice proto nemusíte být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, neboť využíváte vlastní energii. Kvalitně postavená FVE v kombinaci s bateriovým systémem pokryje vaši potřebu elektřiny v domácnosti z cca 80 %.

Fotovoltaika
Energetická úspora - tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Vytápění tepelným čerpadlem patří dnes k nejvyhledávanějším způsobům topení a ohřevu vody. Jako zdroj tepla využívá okolní vzduch, ze kterého odebírá teplo v něm obsažené. To následně odevzdává prostřednictvím vody do vašeho domu.

Princip a výhoda tepelného čerpadla:

Tepelná čerpadla přemění tepelnou energii ze vzduchu přímo v teplo, čímž spotřebitel získává nezávislost na omezených zdrojích fosilních paliv a rostoucích cenách za ně. I když je venku -20 °C, vytopí čerpadlo celý objekt. V létě jej využijete k ochlazení vzduchu.

Vzduch je komoditou, kterou máte k dispozici neustále a bezplatně. Je tedy jistotou do budoucna, navíc přináší komfort, ekologické řešení a energetickou účinnost.

Vytápějte domy energií získanou ze vzduchu a šetřete náklady. Bez emisí, stavebních úprav domu nebo zahrady. Investiční náklady na tepelné čerpadlo se vám navíc vrátí v podobě úspory za paliva a ve srovnání s olejovým nebo peletovým zařízením jsou výrazně nižší.

Pro provoz čerpadla potřebujete jen malý podíl el. proudu, kterým se vyrobí mnohonásobek topné energie. Z 1 kW elektrické energie lze získat 3 až 5 kW tepla z venkovního vzduchu. Je to investice, která se vyplatí.

Rekuperace vzduchu

Rekuperace nabízí celoroční ventilaci celého domu. Odstraňuje vydýchaný vzduch, kondenzaci a znečišťující látky a zároveň vrací zpět teplo. Výrazně zlepšuje kvalitu vnitřního vzduchu a snižuje spotřebu energie.

Můžete získat zpět až 95% tepla

Můžete získat zpět až 95% tepla , které byste jinak ztratili klasickým větráním okny. Ušetříte až polovinu za vytápění a vaše plíce budou dýchat čistý a nezávadný vzduch

Termokamera FLIR e8